Wiadomości

Zatrudnienie i wynagrodzenie w październiku wg GUS-u

20.11.2012
Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2012 roku. Wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwach nieznacznie zmniejszyła się w porównaniu z wrześniem (0,1%). W odniesieniu do analogicznego okresu roku 2011 pozostała na niezmienionym poziomie. Obecnie w sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych jest 5 510,4 tys. osób. Przeciętne wynagrodzenie zatrudnionych w tym sektorze, w październiku, wyniosło 3 718,19 PLN (brutto) i było o 2,1% wyższe od tego jakie odnotowano we wrześniu.
Źródło: GUS