Wiadomości

Zapotrzebowanie na kobiety

05.02.2010
Holenderska firma z branży telekomunikacyjnej KPN ogłosiła, że w rekrutacji na stanowiska zarządcze będzie faworyzować przedstawicielki płci pięknej. W przypadku niektórych etatów aplikacje mężczyzn nie będą w ogóle rozpatrywane. Firma tłumaczy decyzję niskim udziałem kobiet w zatrudnieniu ogółem oraz wśród najwyższej kadry menedżerskiej. Kobiety stanowią jedynie 23% personelu i piastują 17% stanowisk kierowniczych. Jest to pierwsza deklaracja tego typu w Holandii. W listopadzie 2009 roku holenderski parlament przyjął ustawę, aby docelowy wskaźnik zatrudnienia kobiet na stanowiskach zarządczych w dużych firmach wyniósł 30%.
Źródło: Eurofound