Słownik

stagflacja

Stan, w którym występuje jednocześnie wysoka inflacja oraz duże bezrobocie. Może ona być spowodowana ujemnym szokiem podażowym, który powoduje wzrost cen oraz ograniczenie produkcji.