Wiadomości

Zadowolenie z pracy na własny rachunek

08.05.2018
Według nowych danych GUS w 2017 roku ponad 88% osób prowadzących działalność gospodarczą było w dużym (47,1%) lub średnim (41,2%) stopniu zadowolonych z wykonywanej pracy. W dużym stopniu bardziej zadowoleni są pracujący w miastach (58,8%) niż na wsi (36,8%).
Źródło: https://stat.gov.pl/