Wiadomości

Wzrost zatrudnienia w UE: Grecja na czele

15.12.2014
Jak wynika z danych Eurostatu, zatrudnienie w III kwartale 2014 roku wzrosło o 0,2% w strefie euro i o 0,3% w całej Unii Europejskiej. Największy wzrost zaobserwowano w Grecji, na poziomie 1,7%. Na kolejnych miejscach pod względem największego wzrostu zatrudnienia uplasowały się Litwa i Portugalia, gdzie zatrudnienie wzrosło odpowiednio o 1,5% i 1,4%. Polska znalazła się w tym zestawieniu na szóstym miejscu. Tempo wzrostu zatrudnienia w naszym kraju w III kwartale wyniosło 0,5% w porównaniu z II kwartałem. Spadek zatrudnienia w tym okresie zanotowano natomiast na Łotwie (-1,7%), Malcie (-0,8%) oraz w Finlandii (-0,3%) i Estonii (-0,2%).
Źródło: Eurostat