Wiadomości

Wzrost zatrudnienia, spadek płac

18.02.2009
W styczniu bieżącego roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 0,4% w porównaniu do grudnia 2008 roku. Natomiast w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zwiększyło się o 0,7%. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2009 roku wyniosło 3 215,75 PLN i było o 212,6 PLN (6,2%) niższe od wartości zanotowanej w grudniu ubiegłego roku.
Źródło: GUS