Wiadomości

Wzrost wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

09.07.2009
Polscy pracodawcy coraz chętniej zatrudniają osoby niepełnosprawne. W 2008 roku w Polsce pracowało 220 tysięcy osób dotkniętych niepełnosprawnością. Oznacza to, że zatrudnienie posiadał co piąty niepełnosprawny w wieku produkcyjnym. W 2004 roku takich osób było o prawie 20 tysięcy mniej. Wzrost liczby pracujących niepełnosprawnych to efekt pomocy udzielanej pracodawcom ze środków publicznych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywa częściowo środki potrzebne na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.
Źródło: gazetaprawna.pl