Wiadomości

Wzrost popularności elastycznych form zatrudnienia

06.11.2009
Według danych opublikowanych przez Eurostat w ujęciu II kwartał 2008-II kwartał 2009 odsetek pracowników z umowami na czas określony w ogólnej liczbie zatrudnionych wzrósł w Unii Europejskiej z 18,3% do 18,8%. W omawianym okresie udział pracowników czasowych zwiększył się w 22 na 27 krajów Wspólnoty. Największy wzrost znaczenia elastycznych form zatrudnienia zanotowano w Estonii (o 5,3 punktu procentowego), w Irlandii (o 2,3 punktu), na Litwie (o 2,1 punktu) oraz na Słowacji (o 1,8 punktu). W II kwartale 2009 roku najwyższy odsetek pracowników czasowych w ogólnej liczbie zatrudnionych rejestrowano w Holandii (48,2%), w Szwecji (27%) oraz w Niemczech (26,3%).
Źródło: Eurostat