Wiadomości

Wzrost PKB w II kwartale 2009

31.08.2009
Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł w II kwartale 2009 o 1,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku. Głównymi czynnikami wzrostu PKB był eksport, stymulowany przez słabą złotówkę oraz spożycie ogółem. Negatywny wpływ na wskaźnik miał natomiast słabnący popyt krajowy oraz niższe nakłady na środki trwałe.
Źródło: GUS