Słownik

prawo pracy

Zbiór norm prawnych ustalających zakres obowiązków i praw pracodawców, a także pracowników wynikających ze stosunku pracy.