Wiadomości

Wzrost PKB Unii Europejskiej

07.10.2010
Jak wynika z danych opublikowanych przez Europejski Urząd Statystyczny, w II kwartale 2010 roku Produkt Krajowy Brutto na obszarze Unii Europejskiej zwiększył się o 1% w porównaniu z I kwartałem 2010 i o 2% w ujęciu rok do roku. Niższą dynamikę PKB zanotowały USA i Japonia (0,4%). PKB najbardziej zwiększył się na Litwie (o 3,2%), w Niemczech (o 2,2%) oraz w Estonii, Finlandii i Szwecji (o 1,9%).
Źródło: Eurostat