Wiadomości

Wzrost liczby urzędników pracujących dla rządu

23.07.2008
W polskich ministerstwach zatrudnionych jest 15 tysięcy urzędników. W ciągu ostatnich 3 lat liczba tych pracowników zwiększyła się o 3 tysiące osób. Największy wzrost dotyczył MSWiA, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Finansów. W resortach tych w ciągu minionego roku zatrudniono łącznie 413 urzędników. Liczba urzędników pracujących w ministerstwach będzie nadal rosnąć.
Źródło: wp.pl