Wiadomości

Wzrost liczby pracowników szukających innej pracy

05.09.2018
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności z II kwartału dowiodło, że wzrosła liczba osób pracujących, które poszukują nowej pracy. W roku bieżącym takich osób było 264 tys., co oznacza wzrost o 30 tys. w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim. Tendencja wzrostowa utrzymuje się od dwóch kwartałów 2018 roku, wcześniej odsetek osób zatrudnionych, które poszukują pracy, nieprzerwanie malał od 2000 roku. Jeśli skłonność Polaków do zmiany pracodawcy nadal będzie rosła, może nasilić się presja na wzrost płac.
Źródło: https://www.rp.pl/