Słownik

wiek niemobilny

Przedział wiekowy zawierający się w wieku produkcyjnym i obejmujący osoby, które nie są już chętne do zmiany miejsca pracy, dokształcania lub przekwalifikowania się w celu zmiany stanowiska.

Przedział wieku niemobilnego określony jest zwykle jako:
  • 45 - 59 lat dla kobiet,
  • 45 - 64 lat dla mężczyzn.

Patrz też: Wiek mobilny, Wiek produkcyjny