Wiadomości

Wzrost bezrobocia rejestrowanego

23.12.2013
Zgodnie z danymi zawartymi w publikacji GUS, w listopadzie 2013 roku było 1 937,8 tys. zarejestrowanych bezrobotnych. Oznacza to wzrost o 2,2% względem poprzedniego miesiąca oraz o 3,8% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 13,2% - o 0,2 p.p. więcej niż w październiku. Względem listopada 2012 roku wskaźnik ten zwiększył się o 0,3 p.p.
Źródło: GUS