Wiadomości

Wzrasta wskaźnik dobrobytu

09.08.2016
Jak wynika z aktualnych danych zaprezentowanych przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskaźnik dobrobytu ukazujący ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa, wzrósł w lipcu 2016 roku o 1,6 p.p. w porównaniu z czerwcem. Równocześnie zwiększyła się liczba zatrudnionych o ok. 3% w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego. Z kolei realne wynagrodzenia wzrosły w stosunku do sytuacji sprzed roku o blisko 7%.
Źródło: Biuro Inwestycji i cykli Ekonomicznych (BIEC)