Wiadomości

Wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa

16.04.2013
W 2012 roku Centrum Stosowanych Nauk Społecznych w Estonii zaprezentowało wyniki badania o osobach starszych (w wieku od 50 do 74 lat) na estońskim rynku pracy. Wyniki badań ukazały, że ogólna świadomość wyzwań, jakie stoją przed społeczeństwem ze względu na starzenie się populacji jest bardzo niska. W oparciu o wyniki, naukowcy zalecili poprawę środków służących utrzymaniu pracowników przez dłuższy czas na rynku pracy. Dotyczyło to głównie inicjatyw uczenia się przez całe życie, bardziej elastycznych warunków pracy i zapobiegawczych działań opieki zdrowotnej.
Źródło: Eurofound