Wiadomości

Wysokie wydatki FGŚP

21.05.2010
W 2009 roku wydatki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na zaspokojenie roszczeń pracowników, którzy nie otrzymywali swoich świadczeń wyniosły 190 milionów PLN – dwukrotnie więcej niż w roku wcześniejszym. Duża część tych środków została przeznaczona na odprawy i odszkodowania dla pracowników z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia. Na wzrost wydatków FGŚP nałożyła się także zwiększona o 63% w stosunku do roku poprzedniego liczba pracodawców, którzy nie wypłacili w terminie wynagrodzeń.
Źródło: gazetaprawna.pl