Wiadomości

Wysokie odprawy za dobrowolne odejście z pracy

03.04.2009
Firmy zmuszone do redukcji etatów coraz częściej kuszą swoich pracowników wysokimi bonusami w zamian za dobrowolne odejście z pracy. W Zakładach Chemicznych w Policach osoby decydujące się rozwiązanie umowy o pracę mogą liczyć nawet na 74 tysiące PLN. W tarnowskich Azotach program redukcji zatrudnienia ma objąć 250 osób. Zainteresowani dobrowolnym odejściem zainkasują 30 tysięcy PLN, a osoby uprawnione do otrzymywania emerytury dodatkowe 20 tysięcy PLN. W koncernie hutniczym ArcelorMittal program odpraw dla odchodzących pracowników rozpoczęto już w styczniu bieżącego roku. Wówczas osoby rezygnujące z pracy otrzymywały po 99 tysięcy PLN. W kwietniu wysokość świadczeń to 72 tysięcy PLN. Podobną falę tak wysokich odpraw dla pracowników zanotowano ponad 10 lat temu, kiedy to z wysokich świadczeń skorzystali górnicy z restrukturyzowanych kopalni.
Źródło: rp.pl