Słownik

dwuczynnikowa teoria Herzberga

Jedna z klasycznych teorii motywacji. Herzberg zgrupował czynniki brane dotąd pod uwagę w innych teoriach motywacji i podzielił je na:

  • czynniki higieny - warunki pracy, płaca, stosunki w środowisku pracy, stałość pracy, właściwe działania administracyjne pracodawcy oraz
  • czynniki motywujące - osiągnięcia, uznanie za osiągnięcia pokazywane przez przełożonych, odpowiedzialność, praca sama w sobie, możliwość awansu i rozwoju.

Zaspokojenie czynników higieny przyczynia się - zdaniem Herzberga - jedynie do utrzymania efektywności pracy i braku niezadowolenia. Koncentrując się na tych czynnikach, pracodawca nie zmotywuje pracowników do wzmożonej pracy i lepszych efektów. Może to osiągnąć jedynie poprzez odwołanie się do czynników motywujących, które zwiększają zadowolenie z pracy i zaangażowanie. Teoria ta nazywana jest także teorią czynników motywacyjnych i higieny.

Patrz też: Motywacja, Motywatory, Demotywacja, Hackmana i Oldhama teoria Satysfakcji z pracy