Wiadomości

Wysokie bezrobocie długoterminowe

16.03.2010
Ze statystyk Eurostat wynika, że w III kwartale 2009 roku aż 7,3 miliona Europejczyków nie posiadało pracy przez dłużej niż rok. Bezrobotni długotrwale stanowili 34,1% wszystkich bezrobotnych w Europie. Najwyższy odsetek bezrobotnych długotrwale zanotowano na Słowacji (52,1% wszystkich bezrobotnych). Najniższy – w Szwecji (14%).
Źródło: Eurostat