Wiadomości

Wyraźna poprawa nastrojów konsumenckich

23.04.2010
W I kwartale 2010 roku bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) ukształtował się na poziomie - 17,1 punktów procentowych. W porównaniu do IV kwartału 2009 był wyższy o 2,1 punkty procentowe. Poprawę nastrojów wśród klientów indywidualnych notuje się już 4 kwartał z rzędu.
Źródło: GUS