Wiadomości

Wypalenie zawodowe znajdzie się w wykazie WHO

17.06.2019
Światowa Organizacja Zdrowia w klasyfikacji chorób w wersji z 2019 roku klasyfikuje wypalenie zawodowe jako jeden z syndromów zawodowych. Jednak wypalenie zawodowe nie zostaje uznane za klasyczną jednostkę zawodową oraz pomimo posiadania kodu (QD85) nie będzie mogło być podstawą do wydania zwolnienia lekarskiego. Wypalenie zawodowe zostało umieszczone w rozdziale pt. „Czynniki wpływające na stan zdrowia lub kontakt ze służbą zdrowia” – nie dotyczy on chorób ani urazów.
Źródło: https://www.prawo.pl/