Wiadomości

Wypalenie zawodowe w sektorze finansowym

16.01.2023
Jak podaje Rzeczpospolita, coraz więcej Polaków zmaga się z problemami psychicznymi, co często ma związek z wykonywanym zawodem. Powołując się na Światową Organizację Zdrowia gazeta podaje, że pandemia przyniosła 25-procentowy wzrost występowania depresji i zaburzeń lękowych. Na to dodatkowo nakłada się kryzys gospodarczy, szalejąca inflacja i zawirowania geopolityczne, co przekłada się na fakt, że w Polsce ponad jedna trzecia ankietowanych ma lub miała problemy ze zdrowiem psychicznym. Dziennik donosi, że syndrom wypalenia zawodowego dotyka m.in. osoby pracujące w finansach – audytorów, maklerów, księgowych, analityków czy zarządzających, co potwierdza wyniki badań przeprowadzonych w USA, które wykazały, że w tej grupie zawodowej istnieje duże ryzyko wypalenia zawodowego. Wpływ na to mają wysokie wymagania, długi czas pracy oraz duża odpowiedzialność.
Źródło: https://www.bankier.pl