Wiadomości

Wypadki przy pracy w 2023 r.

11.03.2024
W 2023 r. liczba zgłoszonych do Państwowej Inspekcji Pracy i zbadanych przez inspektorów wypadków przy pracy wyniosła 1625 i dotyczyła 1815 pracowników, z czego 540 osób miało ciężkie obrażenia ciała, a 175 osób poniosło śmierć. Dla porównania w 2022 r. zgłoszono i zbadano 1920 wypadków, które dotknęły 2179 osób, z czego 686 było ciężko rannych, a 247 to ofiary śmiertelne. Jeśli chodzi o sektory, w których najczęściej dochodzi do wypadków, to w 2023 r. wyglądało to bardzo podobnie do poprzedniego roku. Najwięcej poszkodowanych pracowało w przetwórstwie przemysłowym (35,6% wszystkich ofiar), sektorze budowlanym (23,7% poszkodowanych) oraz w sektorze handlu i napraw (8,7%). Najwięcej zgonów (57) odnotowano w sektorze budownictwa.
Źródło: https://www.bankier.pl