Wiadomości

Wydajność pracy w przemyśle wyższa mimo spadku zatrudnienia

29.12.2009
Według najnowszych danych GUS, w okresie styczeń-listopad 2009 roku wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, zwiększyła się o 1,5% w porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku. Wzrost zanotowano pomimo spadku zatrudnienia o 5,4% w stosunku do poziomu sprzed roku.
Źródło: GUS