Wiadomości

Wydajność pracy nadal rośnie wolniej od płac

31.10.2008
Narodowy Bank Polski w „Raporcie o inflacji – październik 2008” prognozuje, że w najbliższym okresie wynagrodzenia nadal będą rosnąć szybciej niż wydajność pracy. W latach 2009-2010 płace realne brutto wzrosną odpowiednio o 6,9% i 5,6%, natomiast wydajność pracy będzie zwiększać się w tempie 3,2% i 4,7%.
Źródło: NBP