Wiadomości

Wstępne szacunki bezrobocia w maju: 10,8%

04.06.2009
Według wstępnych szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w maju 2009 roku bez pracy pozostawało 1 687,0 tys. osób w całej Polsce. Stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,2 punktu procentowego w stosunku do kwietnia i wyniosła 10,8%. W analogicznym okresie poprzedniego roku wskaźnik bezrobocia kształtował się na poziomie 9,8%.
Źródło: MPiPS