Wiadomości

Wśród bezrobotnych dominują kobiety

21.02.2012
Pod koniec stycznia 2012 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 1,1 mln kobiet. Jak wynika ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, to o 2,9% więcej niż przed rokiem. W tym samym okresie liczba bezrobotnych mężczyzn zmniejszyła się o 1,4%. Obecnie panowie stanowią 47,6% ogółu bezrobotnych. Wśród przyczyn wyższego bezrobocia wśród kobiet wymienia się m.in.: wzrost zatrudnienia w branżach nisko sfeminizowanych (przemysł), większą dyspozycyjność mężczyzn czy obawy pracodawców przed dodatkowymi obciążeniami finansowymi związanymi z macierzyństwem.
Źródło: gazetaprawna.pl