Wiadomości

Wskaźnik zatrudnienia w województwach w IV kw. 2012

16.04.2013
Wskaźnik zatrudnienia dla Polski w IV kwartale 2012 roku wyniósł 50,4%. Najwyższy miernik odnotowano w województwie mazowieckim
(55,1%), z kolei najniższy w warmińsko-mazurskim (46,0%). W stosunku do IV kwartału 2011 wskaźnik zatrudnienia zwiększył się w 8 województwach. Największy wzrost miernika odnotowano w zachodniopomorskim (o 1,6 punktu procentowego). W pozostałych województwach wskaźnik obniżył się. Największy spadek miał miejsce w lubuskim i warmińsko-mazurskim (o 0,8 pp).
Źródło: GUS