Wiadomości

Wskaźnik zatrudnienia w Unii niemal 70%

05.07.2011
W 2010 roku stopa zatrudnienie wśród ludności w wieku 20-64 lata w 27 krajach członkowskich Unii Europejskiej wyniosła 68,6%. W 2009 roku była o 0,5 punktu procentowego wyższa (69,1%). Najwyższe mierniki zanotowano w Szwecji (78,7%), Holandii (76,8%), Danii (76,1%) , na Cyprze (75,4%) oraz w Niemczech i Austrii (74,9%). Na końcu zestawienie znalazły się: Malta (59,9%), Węgry (60,4%), Włochy (61,1%), Hiszpania (62,5%) oraz Rumunia (63,3%).
Źródło: Eurostat