Wiadomości

Wrzesień 2010: wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

19.10.2010
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że we wrześniu 2010 roku w sektorze przedsiębiorstw pracowało 5 363,9 tys. Polaków. W porównaniu do sierpnia bieżącego roku zatrudnienie wzrosło o 0,2%, w ujęciu rok do roku o 1,8%. W analizowanym miesiącu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3 403,68 PLN brutto. Było to o 0,1% mniej niż przed miesiącem, jednak o 3,7% więcej niż przed rokiem.
Źródło: GUS