Wiadomości

Wrzesień 2010: bezrobocie rejestrowane na poziomie 11,4%

13.10.2010
Jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, we wrześniu 2010 roku stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 11,4%. W stosunku do miesiąca wcześniejszego wskaźnik ten zwiększył się o 0,1 punktu procentowego. Największy wzrost odsetka osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotni zanotowano w województwie zachodniopomorskim. Natężenie bezrobocia rejestrowanego zmniejszyło się natomiast tylko w jednym województwie – łódzkim.
Źródło: MPiPS