Słownik

niepełny poziom zatrudnienia

Ma miejsce wówczas, gdy zatrudnione osoby pracują mniej niż by mogły, tzn. na przykład pracują nie 40 a 30 godzin tygodniowo, nie z własnej woli, lub gdy pracują poniżej swoich kwalifikacji, nie wykorzystując swojej wiedzy czy umiejętności. Wskaźnik ten pokazuje niewykorzystanie lub niedostateczne wykorzystanie możliwości produkcyjnych w danym kraju.

Na XVI Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy (ICLS) w 1998 roku przyjęto, że niepełny poziom zatrudnienia (underemployment), dotyczy wszystkich pracujących, których godziny pracy są „niewystarczające w stosunku do alternatywnych sytuacji zatrudnienia, w które dana osoba chciała i mogła się zaangażować”.