Wiadomości

Wrzesień 2008: spadek stopy bezrobocia rejestrowanego w Polsce

07.10.2008
Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu ukształtowała się na poziomie 9,1% - informuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W stosunku do sierpnia oznacza to spadek o 0,2 punktu procentowego. Niższy poziom wskaźnika dotyczy 13 województw. Jedynie w województwie lubuskim, małopolskim i wielkopolskim natężenie bezrobocia nie zmieniło się.
Źródło: MPiPS