Wiadomości

Wrzesień 2008: niewielki wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach

16.10.2008
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło we wrześniu 2008 r. 5,4 mln osób. Jest to wzrost o 0,1% w porównaniu z sierpniem 2008 r. i o 4,1% w stosunku do analogicznego okresu 2007 r. Analitycy przewidują, iż zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw utrzyma się w najbliższych miesiącach na bieżącym poziomie lub ulegnie niewielkiemu zmniejszeniu ze względu na oczekiwania przedsiębiorców co do rozwoju sytuacji gospodarczej.
Źródło: GUS