Słownik

profil kompetencyjny

Inaczej model lub klaster kompetencyjny. Posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji (wraz z określonym poziomem spełnienia).

Patrz też: Kompetencje, Kluczowe kompetencje, Kompetencje specyficzne dla funkcji, Kompetencje specyficzne dla roli