Wiadomości

Więzienie za złe warunki pracy

07.09.2010
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy może skończyć się w zakładzie karnym. Kiedy złe warunki pracy staną się przyczyną śmierci pracownika, Inspekcja Pracy zawiadamia prokuraturę. Zgodnie z art. 220 kodeksu karnego pracodawca, który naraża swoich podwładnych na uszczerbek na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat.
Źródło: gazeta prawna.pl