Wiadomości

Większość polskich firm nie planuje ścieżek kariery zatrudnionych

13.01.2020
Najczęstszymi powodami odejść z pracy są: zbyt niskie wynagrodzenie, brak perspektyw rozwoju oraz zła atmosfera w pracy. Jak wynika z raportu Rynek Pracy 360 opublikowanego przez Grupę Progres 66% firm przeprowadza proces onboardingu (wprowadzenia pracownika w nowe środowisko pracy) jednak 66% nie dba o zaplanowanie ścieżek kariery pracownika. Brak planu kariery to jedna z dwóch najczęściej wymienianych przyczyn odejścia z pracy. 52% wskazuje ten czynnik jako powód rezygnacji z pracy, z kolei 62% wskazuje niskie wynagrodzenie.
Źródło: https://www.bankier.pl/