Wiadomości

Większość bezrobotnych pozostaje bez pracy ponad rok

08.06.2016
Jak wynika z najnowszych danych CBOS za 2016 rok, bezrobocie w Polsce ma na ogół charakter długotrwały. Ponad 60% bezrobotnych nie pracuje dłużej niż rok. W tej grupie 16% osób pozostaje bez pracy od ponad dwóch do pięciu lat, a 34% nie znalazło zatrudnienia od ponad pięciu lat. Długookresowe bezrobocie dotyczy przede wszystkim osób starszych, z gorszym wykształceniem oraz takich, których poziom uzyskiwanych dochodów jest najniższy w gospodarstwie domowym.
Źródło: CBOS