Wiadomości

Większe zatrudnienie we Francji

02.09.2014
W drugim kwartale 2014 roku zatrudnienie w sektorze działalności pozarolniczej wzrosło o 0,1% – wynika z danych Insee (L’Institut National de la Statistique et des Études Économique). Zgodnie z szacunkami powstało 15 300 nowych etatów. Ożywienie na rynku pracy jest napędzane głównie przez oferty pracy tymczasowej. Zatrudnienie tymczasowe w drugim kwartale 2014 roku wzrosło o 2,4%. W podziale na sektory odnotowano wzrost zatrudnienia w usługach o 0,3% oraz ponowny spadek w przemyśle i budownictwie, odpowiednio o 0,3% i 0,6%.
Źródło: Les Echos