Wiadomości

Większa ostrożność w zatrudnianiu

11.03.2009
Badanie Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia na II kwartał 2009 roku wykazało rosnącą ostrożność polskich przedsiębiorców w zakresie zatrudniania nowych pracowników. W ciągu najbliższych trzech miesięcy zatrudniać pracowników chce 16% pracodawców, o 3 punkty procentowe mniej niż w I kwartale 2009 roku. W porównaniu z deklaracjami sprzed roku zapał przedsiębiorców do zatrudniania zmniejszył się z kolei o ponad połowę. Według wyników ankiety, coraz więcej pracodawców skłania się ku zwolnieniom. W II kwartale 2009 roku redukcja etatów ma nastąpić w co dziesiątym przedsiębiorstwie. Kwartał wcześniej o zwolnieniach myślało 7% firm, a w analogicznym okresie 2008 roku jedynie 3%. Brak zmian w liczbie personelu deklaruje 69% pracodawców.
Źródło: manpower.pl