Wiadomości

Więcej środków na pomoc dla bezrobotnych

16.05.2014
W pierwszym kwartale 2014 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło 300 mln PLN na wsparcie osób bezrobotnych. Blisko 113 mln PLN urzędy pracy wydały na staże u pracodawców, 102 mln PLN na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a 11 mln PLN na szkolenia zawodowe. Do końca maja 2014 roku Ministerstwo planuje przeznaczyć dodatkowo 150 mln PLN na pomoc dla osób poszukujących pracy. Z tych środków mogą skorzystać urzędy pracy, które zaoferują specjalne programy dla młodych bezrobotnych do 30. roku życia, osób 50+, rodziców powracających na rynek pracy po okresie opieki nad dzieckiem oraz dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Wnioski o dodatkowe środki należy składać do 30 maja.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej