Wiadomości

Więcej pracy w krajach afrykańskich

30.12.2009
Rząd Danii oraz Międzynarodowa Organizacja Pracy zobowiązały się przeznaczyć około 40 mln USD na inicjatywy mające zwiększyć ilość nowopowstających miejsc pracy w krajach afrykańskich. Pierwszy etap programu dotyczy takich państw jak: Benin, Burkina Faso, Kenia, Tanzania, Uganda i Zimbabwe. Adresatami projektu są osoby młode, wkraczające na rynek pracy. Program składa się z dwóch odrębnych części. Pierwsza koncentruje się na rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych Afrykańczyków, druga na przedstawieniu korzyści płynących z kontynuowania edukacji. Według szacunków inicjatorów, tylko pierwsza część programu przyczyni się do powstania co najmniej 23 tys. miejsc pracy i ponad 11 tys. nowych przedsiębiorstw.
Źródło: ilo.org