Wiadomości

Więcej kontroli PIP w 2009 roku

23.12.2008
2009 rok będzie okresem wzmożonego nadzoru Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrole obejmą przede wszystkim budownictwo, transport. Duży nacisk zostanie położony na nadzorowanie inwestycji związanych z organizacją EURO 2012. Inspektorzy będą również kontrolować przestrzeganie przez pracodawców prawa pracy, zwłaszcza przepisów dotyczących czasu pracy i zakazu dyskryminacji.
Źródło: PIP