Wiadomości

W państwach G20 brakuje 21 milionów stanowisk

18.05.2012
Obecny wzrost zatrudnienia w strefie państw G20 wynosi 1,5%. Jak wynika z danych ILO i OECD, przy wzroście utrzymującym się na tym poziomie, nie będzie możliwe zlikwidowanie istniejącego deficytu miejsc pracy. Aktualnie brakuje tam 21 milionów stanowisk, jest to efekt kryzysu z 2008 roku. W szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy są osoby młode. We wszystkich krajach G20 bezrobocie w tej grupie osób jest od dwóch do trzech razy wyższe niż wśród dorosłych. Z tego względu, problem bezrobocia młodych ma stanowić ważny punkt dyskusji Ministrów Pracy i Zatrudnienia reprezentujących G20.
Źródło: ILO