Wiadomości

W którym rejonie Wielkiej Brytanii pracownicy są najbardziej zadowoleni ze swojej pracy?

11.02.2020
Z badania przeprowadzonego przez PensionBee wynika, że wskaźnik zadowolenia z wykonywanej pracy jest najwyższy w rejonie północno-wschodniej Anglii. W tym regionie 84% pracowników odczuwa satysfakcję ze swojej pracy. W stolicy kraju wskaźnik ten jest niższy i wynosi 80%. Największe niezadowolenie z wykonywanej pracy odczuwają mieszkańcy Walii i Irlandii Północnej. Wskaźnik osób zadowolonych wynosi tam kolejno 16% i 17%.
Źródło: https://www.polishexpress.co.uk