Wiadomości

W IV kwartale 2007 roku w USA zanotowano tylko 6% wzrost realnego PKB

14.03.2008
Po optymistycznym wzroście gospodarczym w poprzednim kwartale, wiadomość ta zszokowała inwestorów. Indeks cen wzrósł aż o 3,9%. Pociągnęło to za sobą niewielki wzrost wydatków na konsumpcję (1,9% w porównaniu do 2,8% kwartału poprzedniego).
Źródło: bea.gov