Wiadomości

W Europie zabraknie rąk do pracy

22.09.2014
Jak wynika z prognoz OECD i Komisji Europejskiej, w Europie w latach 2013 -2020 liczba osób w wieku produkcyjnym (15 – 64 lat) spadnie o 7,5 mln (-2,2%). Według scenariusza, który zakłada zerowe saldo migracji, do 2020 roku liczba osób w wieku produkcyjnym w 28 państwach Unii zmniejszy się jeszcze bardziej, bo nawet o 11,7 mln (-3,5%). Komisja i OECD wskazują, że aby zapobiec negatywnym skutkom starzenia się społeczeństwa, UE będzie musiała zrewidować politykę migracyjną.
Źródło: Komisja Europejska