Wiadomości

W Czechach najniższa stopa bezrobocia

18.01.2017
Według danych Eurostatu, Czechy mają najniższe bezrobocie w całej Unii Europejskiej, które w listopadzie 2016 roku wyniosło 3,7%. Ponadto odnotowano tam ponad dwukrotny wzrost liczby wakatów w gospodarce i duże trudności w znalezieniu rodzimych pracowników. Wobec tak dużych niedoborów pracowniczych na tamtejszym rynku pracy czeskie firmy sięgają po pracowników z Polski. Jest to związane z niewielką barierą językową oraz możliwością konkurowania na poziomie zarobkowym.
Źródło: Businessinsider